Fab an Kreol Morisien

Toute sorte de proposition pour des nouveaux articles, ...
Denis Jean
New entry
New entry
Messages : 1
Inscription : lundi 10 août 2015 17:43

Fab an Kreol Morisien

Message par Denis Jean »

Fab an Kreol Morisien

Rodolphine YOUNG so travay an Kreol Morisien

Enn zour enn bourik ti ape amenn relik
(Mo pa bizin esplik zot ki ete sa relik-la.
Si zot kretien, zot drwat ek kone relik li fer avek lezo bann sin)
Alors bon, tou bann kretien ki zwenn li.
Li fer laprier, li sant kantik, divan relik-la.
Bourik kouma li trouv sa, li krwar zot fer tou sa seremoni-la pou li.
So nene gonfle, li krwar li enn gran Misie.
Enn dimounn ki ti trouv so betiz dir; «Zot!
Zot finn deza trouv sa kalite mirak-la? Get sa bourik-la,
Manyer li vantar! Koumadir li ki Bondie!
Non zot, me sa tro for mem!» Lerla li pran so baton
Li tom lor ledo bourik, boum! boum! Donn li so kantite.
Sa bourik-la li parey kouma servant ki servi dan lakaz bourzwa.
Akoz zot bien abiye, zot krwar zot plis ki nou ki trap pios.
Zot krwar zot finn sanz lapo, zot krwar zot gran Misie.
Me zot le do pa alabri, kanmem;
Enn zour komander fou li zot zot kantite.
Francesca
Site Admin
Site Admin
Messages : 111
Inscription : samedi 24 juillet 2004 18:18
Contact :

Re: Fab an Kreol Morisien

Message par Francesca »

Merci pour cette fable!
Répondre