Page 1 sur 1

Se anndan koumanniè lang kreyòl-la ret ye la sou bann il :

Publié : lundi 09 juillet 2007 20:01
par kenn
Se an koumanniè lang kreyòl-la ret ye la sou bann il kontèl :Dominick , Sainte-lucie, Saint-thomas , Grenade , Cariacou, Trinidad èk Louisiane tou, kanmenmsi li, i pa finn on il

Pouki on tèl kestion ?
Yon tèl kalite kestion kyenne on lo enportans akoz sa kapab ede nou examine an koumanniè lang kreyol ka evolue an prezans a lang english-la èk tou an kijan i ka evolue an prezans a lang français la.

Mon pa konnen si ka deja gen kèk lanngannis ki fin panche travay a yo asou kestion sila-a , me pou kounnie-a sa nou plus ka konstate se ka vwè an kijan nou manke dokumantasion asou sujè sila-a; epi tou an nou tou mande ès atò la-a pa fin ko gen pyès moun atè bann il sila-a ki publiye anyen an kreyòl on fason pou fin ka moutre existans reyèl a lang la la sou il kot yo ye la .

Si tini yon moun a il Dominick oben Sainte-lucie èk tout lot kote tèx-la fin site a ki ka vwè tèx sa-a —pa bliye ekri on mo ba nou; tout lot moun tou bienvenu pou di kèk mo pròp a yo tou.

Re: Se ann an koumanniè lanng kreyòl-la ret ye lasou bann il

Publié : mardi 12 octobre 2010 19:48
par granpapoo
Si mwen te gen yon konsèy pou ba Kenn lantou kèsyon i poze la a, i ta risèt sa a :
:idea: Klike anlè plan sit nou an,
:arrow: ale chache kwéyòl dictionary,
:shock: gade l byen byen
:roll: ak voye detwa lide ankò ban nou tout.
:lol: Kenn be red , pa jen moli, frè !

MI LAPLI WI !

Publié : mardi 19 octobre 2010 20:23
par granpapoo
Galsa ! La pli ap tonbe tonbe : Difèt fòs latè a ap drive dlo a, difèt van an leve, chak gout gen yon pant, ba kò y yon mouvman, pou l pe sa danse menm mannyè lezòt yo !
En créolistique, ce que j'appelle "la pluie" c'est la dérivation phonétique qui va de la base lexicale ( essentiellement française mais aussi anglaise, africaine, espagnole, arawak...) au socle lexical créole.
Pour mieux comprendre la nature de cette dérivation, je propose de comparer deux couples de mots issus du même vocable français : "kwéyòl" et "kréyòl" d'une part, "kreyòl" et "kreòl" d'autre part. Je précise que cette comparaison ne vaut que pour les créoles caribéens mais est sans valeur dans l'Océan indien.
Chous franse a "créole" ap ba w japouyonn de mo : Yonn sentlisyen "kwéyòl" lòt la mawtinike "kréyòl". J'interprète le "w" saint-lucien comme une anglicisation et j'en déduis qu'il existe deux prononciations créoles, l'une créole anglaise et l'autre non anglaise.
Atè Ayiti menm chous la pe ba w de mannyè majole mo a : "kreyòl " ak "kreòl". Cette fois-ci, j'interprète la suppression du "y" comme une forme de francisation. J'en déduis qu'il existe une nouvelle bipolarisation entre une prononciation créole française et une prononciation non française.
Ce double constat qui pourrait être étendu à toutes les langues qui ont influencé le créole m'amène à produire l' hypothèse d'un nouveau principe fondé sur la comparaison raisonnée de tout créole avec le créole haïtien et inversement.
Fè lapli tonbe anlè kreyòl LaKarayib, kreyòl LAKAYib, se al denpi baz lèksikal la jik nan fondas kreyòl nou. C'est substituer à la normalsation de la déviance maximale le principe régulateur de la normalisation par la dérivation (phonémique) optimale, celle de la logique créole créole...MI LAPLI WI !

Re: Se ann an koumanniè lanng kreyòl-la ret ye lasou bann il

Publié : mardi 19 octobre 2010 23:00
par ptitemariam
:)

Re: Se anndan koumanniè lang kreyòl-la ret ye la sou bann il :

Publié : jeudi 02 février 2017 20:03
par devoir
Je n'ai pas eu bien d'expérience encore, donc j'apprécie vos conseils. Je vous salue