Page 1 sur 1

Enpack a sinema an lanng kreyòl adan a kultu-a

Publié : lundi 18 juin 2007 19:52
par kenn
Enben, plus pase 110 lanne apre envansion a mèrvey sila-a nou ka rele sinema-a finn vonne , alèkile na prwen yon mounn ki pou ka di : mon poko jen vwè on film ki te filme an kreyòl !

A pa pou di tou èt, nou finn ganny chans ka vwè mèzi prwoducksion ki finn fèt an kreyòl , dayè mwenmenm, mon pa finn ko ganny chans ka vwè on film guadelopéen ni ata yonn ki sot atè guyane , mon pa bouzwen di zòt kantapou bann sa ki finn ganny kreye atè bann zil a osean indien-an !

kestion mon ka mande tèt'mwen atò, se kilès tip enpack kèck film ki ja finn filme an kreyòl finn genyen sou kultu-a ?

Ès sa finn gen on enpack ki mezurab ?
Ès nou manke prwoducksion an lanng kreyòl ?
Kisa nou t'ava kapab fè pou kenbe èk tou pou ka fè prwoduksion film an kreyòl ganny plus djò ?

Èp la-a pou nou boute se kilè n'ava koumanse ka panse filme on film kot n'ava sav reuni tout diversite a lanng nou-an, an nan an on jan optimòm ?

Kot n'ava utilize kreyòl pou ka koze tout bèl kalite biten: miganne tradision èvè sonnman a tanbou , sonnman a tchatcha ( maracas) . sa ja finn ka on tchalennj ki finn ka douvan pie a prwoduktè la-yo .

Annou demoutre èt nou kapab utilize y nan on manniè gran nès, bidjoul , kondjonm, e non pa annikman: pou ka joure pou ka di betiz ò sinon pou ka fè djendjen ka fè bouloukou.

zòt tout vroye kèck konmantè asou sujè-a

annik (anni) : simplement
kot , kote : où
èp : voila
kondjonm : convenable
rele : appeler
ka : être à
kapab : pouvoir , être capable de
an nan an : de par
an : de , en
on , yon , ounn , enn : un
yonn : un seul
younn : quelqu'un , une personne , on
a : de , du ( possessif ) (nord d'haiti , guadeloupe et nord de la dominick )
na prwen : il n 'y pas ( en haiti et à l'île de la reunion)
na : avoir
ganny : obtenir
gen : avoir ( haiti , guyane , louisiane )
vidjò , djò : vigueur

film an lang kreyòl

Publié : mardi 19 juin 2007 23:22
par sebastien
Yon de film(flim?) adan lang kreyòl dwe ja fèt, mèm si se de moun ki jwenn pou fèy epi an ti materyel. Petèt de kay-lafèt ja montre de film kreyòl, kontèl "l'atrium" atè matinik.
Pou montrey adan an sinema fòk fèy an mannyè kondjonm(mèsi, mwen te pare di "serye"), pou flim la fè se moun an ki ka ale an sinema plezi(pou lagen en vire an lanmen se travayè-a).
An plis di sa mwen ka pansé fòk fèy atè ayiti pou kreyòl a pa tro mele epi fwanse(me petèt se an tèt mwen sa ye?) epi pou ba peyi a an pal.
Si an film an kreyòl fèt, asire mwen kèy kontan an pil!