an sèl kréyòl

Toute sorte de proposition pour des nouveaux articles, ...
granpapoo
100 Posts
100 Posts
Messages : 147
Inscription : mercredi 06 juillet 2005 18:34
Localisation : france métropolitaine

an sèl kréyòl

Message par granpapoo »

Lavwa yonn : Annou kréyé an Lakad Kréyòl Madinina (académie martiniquaise pour une langue créole unifiée, commune à tous les créoles caribéens). Man ka mandé lérépondè pou yo réponn sa ! Man ka mandé lérépondè pou yo fè sé-moun-an tann épi konpwann kréyòl-Madinina apa an lang fòlklorik men an tradisyon, kivédi an léritay pou nou bati an kilti kréyòl modenn èvè moun sòti Martinique, Guadeloupe, Guyane, Sainte-Lucie, Dominique, Haïti, èk dòt ankò ka rété France (métropolitaine), USA èk Canada.
zandoli
20 Posts
20 Posts
Messages : 29
Inscription : jeudi 16 septembre 2004 01:27
Localisation : sainte luce

an sél kréyol

Message par zandoli »

Mwen rivé matnik 2001. Mwen kay rété isi-a. Mwen po ko sav kréyola bien.
Kréyol matnik sè léritaj zansèt matnik. gwadaloup ni zansèt yo, Sènt lisi yo palé anglè . ayiti sè an lot kréyol. Mwen pansé moun ki palé kréyola adan dot péi, yo pa ka viv epi palé adan péi nou. Lang kréyol adan matnik yo koumansé pédé pawol antanlontan. Yo koumansé blyié an lo pawol : yo palé kréyola yo mété pawol fwansé. Lè moun matnik pé viv épi moun gwadaloup, adan gwadaloup, yo kay palé mannyè guadaloup.
Ki kalté linité?
Fok tout moun kréyol palé épi matjé kréyola péi yo.
Sa nou pé fè, an bwet a mo épi tout kréyola. (Nou) za ni an lo tavay pou fè bwetamo kréyol nou, sa pa fasil.
Fo kouté pou tann, f tann pou konprann, fo konprann pou palé
granpapoo
100 Posts
100 Posts
Messages : 147
Inscription : mercredi 06 juillet 2005 18:34
Localisation : france métropolitaine

Message par granpapoo »

Kalté linité ?
Ni an provèb-lontan téka di konsa : "Tout nèg sé nèg !"Fodra nou pézé, miziré, konté, provèb-tala pou nou byenbyen konprann la nou pou alé :
Tout sé-moun-an, yo té viv lèstravay, ki yo té nèg-Madinina, ki yo té nèg-Karoukéra, ki yo té nèg-Ayiti, ki yo té nèg-nenpòt-koté, yo téka fonmen an kominoté, difèt yo té batjé adan menm bato-a, yo té pranfè anba menm jouk-la èk yo té konnèt menm lanmizè-a.
Dépi ou té an nèg ou té pou sav chiray pa bon bagay : Sé linité sèl ki té pé sové moun yo téza près krazé. Pli ou chiré pli chen ralé'w !
Baylavwa 2 sé :"Tout kréyòl sé kréyòl !"
kenn
100 Posts
100 Posts
Messages : 155
Inscription : mardi 10 avril 2007 17:01
Localisation : CANADA

Message par kenn »

ON YONN KREYÒL
KON NOU KA DI SOU FORONM SALA-A SE PA RÈV A ON YONN MOUNN , MON KA KWÈ SA TE KA RÈV A TOUT BANN MOUNN KI TE KA FINN GANNY
YON KONSIANS REEL ASOU EGZISTANS LANNG KREYÒL ETAN KON ON LANNG ENDEPEDAN KI TINN AN LO POTALANS KI PWÒP A-LI , SE YON RÈV KI KA PREZAN ALÈKILE NAN EKRITU TOUT BANN MOUNN K'AP MARKE AN KREYÒL KI NAN BOUZWEN JWENN BANN MONÈF BANN KANMAN KI KA NESESÈR POU KA BA EKRITU-A BALAN Y
LÈ YOUNN (YON+MOUNN)KA DI ON YONN KREYÒL FÒK NOU JA KA WÈ SOU KOT BÒ VERITE NOU PA GEN NI DE NI TWA NI DIS LANNG KREYÒL NOU GEN ON YONN LAN ME KI KA DJAYE DAPRE BANN ABITUD CHAK PÈP FINN TRAPE FINN MACHOUKE ATÈ PWÒP ZONN KOT Y'APE VIV LA-A , DAYÈ TOU SA SE ON KATAFAL CHANN RICHÈS LI YE POU YOUNN KI T'AVA VLE FÈ BOUSKAD LADAN L , POU REVINN ASOU KOZ-LA, FÒK NOU PA BLIYE, SE PRÈS TOUT BANN MO ÈK BANN EXPRESSION YON HAITIEN KA UTILIZE CHAK JOU NAN KOZE'Y KI KA UTILIZE PRÈS AN MENM JAN NAN KOZE BANN MOUNN ATÈ GUADELOUPE , SAINTE-LUCIE , MARTINIK EK ANLATRIYE LÒT ZIL
PWOBLÈM NOU KA REMARKE SE NAN NOU SA KA SOTI NOU KA PARLE KREYÒL POU FÈ BLAG BAY BLAG DI BETIZ , ME KOT NOU KAPAB GANNY
MANNIMANS EK ABILITE POU UTILIZE Y NAN ON DISKUSION SERIE ETAN ANTAN NOU PA JANME APWANN LI NOU PA JANME ETUDIE Y ,SE YONN NAN REZON KI KA FE NOU PI PLUS KA DI MOUNN ISIT KA PARLE YON KREYÒL KI SE SAT A-YO NOUMENM NOU KA PARLE YON LÒT YO SE DE BAGAY DIFERAN NOU PE KE MIGANNE ,SE BANN LANNG DIFERAN YO YE , ME ÈS NOU KO GANNY ENTEROJE TÈT'NOU POU SAV KONNEN ES SE VRE YO OSI DIFERAN Ò ÈS SE NOU KI PA FINN KO APWANN YO KI PA BIEN KONNEN PWÒP KENN'NOU-AN E KI TE KWÈ ETI CHAK PÈP TE DRO TINN MENM KALITE LABITUD-LA
ON YONN KREYÒL SE SA NOU JA TINN , ME ÈS NOU FINN METRIZE Y ÈS NOU FINN OPTIMIZE Y POU KA BA LI PLUS BALAN NAN KÒZ MUZIK, NAN KÒZ SINEMA ,NAN KÒZ LETTERATU , NAN KÒZ KONMUNIKASION , NAN KÒZ BANN BIZNIS NOU KA MENNEN
SE LA-A TOUT KOZE-A KA CHITA
KANTAPOU ZAFÈ LEVASION MODÈRNN POU KREYÒL-LA ANT PÈP
kréyòl modenn èvè moun sòti Martinique, Guadeloupe, Guyane, Sainte-Lucie, Dominique, Haïti, èk dòt ankò ka rété France (métropolitaine), USA èk Canada.
M'AP RAJOUTE BANN PÈP ATÈ BANN ZIL KON SEYCHELL , MAURICE , RODRIGUE , REUNION
SA-A SE CHAK MOUNN KI FE TI VLO TI VLO DOUVAN , NAN TRAVAY ANSANM AK LANNG KREYÒL-LA EPI APWANN GADE BANN RESANBLANS'NOU ON JAN PI PLUS PASE BANN TI DIFERANS'NOU SE , NOU PA GEN CHWA NAN LAVI-A FÒK NOU AKSEPTE DIFERANS SA KI FÈ NOU TOUT PA FINN BANN MARASA (JUMEAUX) SE AVA ANNIK KONSA N'AVA SAV GANNY PWOGRÈ NOU FINN KA BOUZWEN YAN
KENN
granpapoo
100 Posts
100 Posts
Messages : 147
Inscription : mercredi 06 juillet 2005 18:34
Localisation : france métropolitaine

kreyòl poo denmen

Message par granpapoo »

Aujourd'hui un Martiniquais écrit kréyòl là où un Haïtien écrit kreyòl. Au plan phonémique cela ne se justifie absolument pas. Vous me direz qu'il s'agit là d'une petite différence : Effectivement ! Alors pourquoi la conserver ? Je demande à tous les Martiniquais qui souhaitent vraiment l'unité créole de ne plus utiliser en créole l'accent aigu. Adan kreyòl-nou-an sèl laksan ki pou rete se laksan fòs (l'accent grave)Ba tout se-kreyòlis-nou-an man ka vweye lafòs epi kouray. Tjenbe rèd pa moli !
mabouya
10 Posts
10 Posts
Messages : 10
Inscription : samedi 11 novembre 2006 01:25
Localisation : martinique
Contact :

kréyol pou démen

Message par mabouya »

Man sè an métro kay mwen adan Martnik 6 lanné. mwen ka aprann kréyola . Mèt lékol nou sè an mètlékol laritrèt. I ka palé an kréyol martniké antanlontan.
Mwen ka sayé palé kréyola. Lè mwen ka palé kréyola épi an madanm man pa konnet, délè I ka réponn adan fwansé mè I ka gadé mwen konsidiré I pa enmen kouté mwen palé lang li. pitet I ka di "mè mysyé man sa palé fwansé" mwen li pawol tala adan zyé'y.
Aktjolman I ni an lo fanmi yo pa palé kréyola épi yich'yo. Yo di" Pa palé kréyol ba mwen man pa an chen"
Nou ni an lo zanmi matniké. Yonn dé sav kréyola sè an lang kon fwansé,
mè I pa adan lékol, jisk yonndé lanné yo meté'y adan lékol mè gouvénman fwansè pa lé ba lajan di trop.
Yo ka mofrazé larel kréyola, tala ki Gerec piblyié
man kay ba zot an an fraz: "man kontan rété en matnik, ou kontan tou?
I réponn mwen adan fwansé: "Ah non Jean, on ne dit pas tou, on dit "aussi" ça fait plus Français."
Lajénès ka palé kréyola, mè I ni an lo pawol yo pa ka konnet pas pawol tala vini awkayik.
Man kouté an matniké palé épi fi'y, lé nou té ka fè an dikté kréyol koté Trinité. I te ka palé fwansé épi-y. man mandé'y"poutji ou ka palé fansé épi fi'w" " I sa palé kréyola, en" I réponn mwen" sè larel adan fanmi nou.
I potomitan an société I ka fè réinyon adan Kréyola!!!
Fok tout matniké palé lang yo, tala zanset yo te ka palé
Lè moun matniké pa ka palé kréyola matnik, Kréyol matniké ni bizwen moun pou viv. Douvan linité Bannzil Kréyol, fok chak pèp ba lang yo fos
chak pèp aprann li matjé kréyola. Pas sa vrè, yo di " Le kréole ce n'est pas une langue c'est un patois et on n'arrivera jamais à l'écrire"
Linité kréyola kay koumansé lè yo kay palé kréyola li é matjé lang yo.
sè pèp ki mèt lang yo, adan lari moun ka palé yo san fouté lè grangrek
ka soti an liv oben yonn larel. Yo di "grangrek tala you pa ka palé kréyol nou"
Mwen li liv arafél konfian "Kodyanm" mwen prann an lo plési . Konben moun li liv tala? Nou pé touvé tala adan chak biblyotèk
diktyoner arafèl konfian kay soti yonndé simenn mè I poko la
fok kouté pou tann, fok tann pou konprann, fok konprann pou palé
granpapoo
100 Posts
100 Posts
Messages : 147
Inscription : mercredi 06 juillet 2005 18:34
Localisation : france métropolitaine

an yonn kreyòl

Message par granpapoo »

A propos du créole, et dans une perspective unitaire, la question du système des sons de la langue mérite d'être posée si l'on souhaite, au delà des anecdotes, aborder sérieusement la problématique de l'orthographe, autrement dit de la correspondance phonèmes/graphèmes.
Or, deux thèses sont susceptibles de s'affronter : Premièrement celle de la différence phonétique entre les langues créoles et deuxièmement celle de l'unité phonémique des créoles caribéens. Cette dernière repose sur l'idée que chaque réalisation phonétique dans un créole est l'expression d'un phonème qui peut être réalisé phonétiquement de la même manière ou pas dans un autre créole.
Je suis Martiniquais mais pour avoir passé une partie de mon enfance dans le Sud de la France j'ai pu vérifier qu'il n'était pas pertinent de confondre système phonétique et système phonémique. Si par exemple, je dis "boulangère" : au Nord de la Loire ce mot possèdera 3 syllabes "bou+lan+gère" tandis qu'au Sud il y aura 4 syllabes "bou+lan+gè+re".On dit aussi qu'au Nord il existe un "e" muet et qu'au Sud l'accent est chantant. Autres remarques qui vont dans le même sens :Les voyelles occitanes sont généralement plus ouvertes que les voyelles du français standard, ainsi le "o" fermé de "rose" devient-il un "o" ouvert dans le Midi. Par contre, le "ai" des verbes conjugués à des temps du passé est systématiquement prononcé "é". Nous nous trouvons donc bien face à des réalisations "phonétiques" différentes au Nord et au Sud. Par contre, force est de constater que les élèves marseillais ne font pas plus de fautes d'orthographe que les élèves parisiens. Le système phonémique d'un enfant marseillais est donc parfaitement adéquat !
Mais revenons au créole, l'argument qui fait peser très lourdement la balance en faveur de la thèse de l'unité phonémique est le suivant : Il est très facile d'identifier un Anglais qui parle français, idem est pour un Espagnol qui parle la langue de Descartes. Il est encore plus facile de distinguer l'Anglais francophone de l'Espagnol francophone. A contrario, il est quasiment impossible lorsque l'on entend un Haïtien, un Martiniquais ou un Guadeloupéen qui parlent français ou anglais de savoir qui est qui !
L'identité prouvée par le truchement de plusieurs autres langues ne relève pas de la phonétique pure mais bien de l'écologie phonémique, autrement dit quand un Haïtien dit "kreyòl" il dit exactement la même chose qu'un Martiniquais qui dit "kréyòl".
Le GEREC a joué un rôle moteur dans le processus d'unification des orthographes caribéennes (et créoles en général) Pour toutes les réalisations phonétiques communes la transcription GEREC et celle des Haïtiens correspondent. Paradoxalement, la seule pierre d'achoppement pour cet édifice magnifique est le "é" qui a été maintenu sur le modèle français, au moment précis où le GEREC affirmait sa volonté de se démarquer du français.
Je réitère donc ma proposition, adressée aux créolophones caribéens, d'épauler le GEREC-F pour qu'il amorce une nouvelle mue. Dejapouyonn bliye laksan fèb ! Annou debare lèspri-nou. Annou twouve chimen linite. Lè-a rive : AN YONN KREYÒL !
kenn
100 Posts
100 Posts
Messages : 155
Inscription : mardi 10 avril 2007 17:01
Localisation : CANADA

Message par kenn »

A propos du créole, et dans une perspective unitaire, la question du système des sons de la langue mérite d'être posée si l'on souhaite, au delà des anecdotes, aborder sérieusement la problématique de l'orthographe, autrement dit de la correspondance phonèmes/graphèmes.

Mon bien kontan ka tande tini mounn k'ap abòrde pwoblèm grafi , mwen mon te vle aborde y tou assou on lòt kanman ki ka merite tout enterè nou
nan zaffè ekri kreyòl-la

SON A Lanng-lan se yonn
me twouve mo ki pi jus-la se on lòt ankò

mon ka fe on ti konparezon ant kreyòl haitien epi moricien

Atè haiti mounn ka di
m'ap/ m'ape
Atè zil maurice , seychell ek rodrig mounn ka di
M'ape/ mon pe
mon pe ki vinn yon kanman (apocope) ki vedi wete on son douvan on mo ALÒSS ATÈ HAITIEN KON ADAN LOT BANN ZIL ANTILLAIS -A
PE = TAIRE ÒBEN POUVOIR
èss si nou vle on ekritu totalman younnitè fòk nou pa poze kestion sa-a assou on tab
kontèl tou ant
ou vle / ou le
ou kapab / ou kab
fodre bann mounn k'ape ekri ka panse a sa se yonn nan potomitan a rwout sou bò younnite-a

SE KILÈS MO KI KA PI JUSS POU ON EKRITU OPTIMÒM , SE KI MO KI LÈ NOU KA UTILIZE Y KA PÈRMÈT KREYÒL-LA PWAN TOUT FÒSS A-Y TOUDBON ?
ANNOU MWANYÈ PANSSE A SA !
Dayè tou gen anpil lòt kestion ki pou vini sou tab-la annou pa bare pòrt-la
adan on dot solèy
KENN
sebastien
10 Posts
10 Posts
Messages : 16
Inscription : jeudi 24 mai 2007 23:23
Localisation : Ste Anne Martinique

Re: kreyòl poo denmen

Message par sebastien »

granpapoo a écrit :Aujourd'hui un Martiniquais écrit kréyòl là où un Haïtien écrit kreyòl. Au plan phonémique cela ne se justifie absolument pas. Vous me direz qu'il s'agit là d'une petite différence : Effectivement ! Alors pourquoi la conserver ? Je demande à tous les Martiniquais qui souhaitent vraiment l'unité créole de ne plus utiliser en créole l'accent aigu. Adan kreyòl-nou-an sèl laksan ki pou rete se laksan fòs (l'accent grave)Ba tout se-kreyòlis-nou-an man ka vweye lafòs epi kouray. Tjenbe rèd pa moli !
Mwen byen tan sa ou di a kanmarad. Mwen pe ke fè sa encô !
(mwen pa pli sav kote o épi laksan fôs la yé asou klavyé odinatè mwen en)
granpapoo
100 Posts
100 Posts
Messages : 147
Inscription : mercredi 06 juillet 2005 18:34
Localisation : france métropolitaine

laksan fòs

Message par granpapoo »

Sebastien voye mesaj-tala :
Mwen byen tan sa ou di a kanmarad. Mwen pe ke fè sa encô !
(mwen pa pli sav kote o épi laksan fôs la yé asou klavyé odinatè mwen en)
KIMANNYE POU MAKE LAKSAN FÒS ?
a. Apiye epi lanmen dwèt anlè touch Alt GR (I anba-anba si lanmen dwèt)
SOUPLE PA LADJE-Y !
b. Apiye epi lanmen goch anlè touch 7 (Mi se la ou kay twouve è èk LAKSAN FÒS)
SOUPLE DEZAPIYE !
c. Atjòlman apiye anlè touch o
Ou kay wè ò
Lè ou ke rive fè-y voye an repons ban mwen.
An lòt solèy. Granpapoo
Répondre