La recherche a retourné 200 résultats

par Potomitan
samedi 11 septembre 2004 06:41
Forum : Bokantaj lidé
Sujet : 74 - an ka gadé diksionè-a jodi-a, ...
Réponses : 5
Vues : 2812

Man ka rimèsié'w anlo ! Man té ka soupsonnen ki "lékranpsi" té menm bagay ki "écrampsie" mé ou ka konfirmé mwen'y. Ou sav, délè, an mo kréyol pé vini di an mo fwansé épi i lé di toutafetman an lot bagay. Kontel "chimérik" kréyol ka vini di "chimérique" fwansé, mé primié-a lé di "tris" tandiski dézie...
par Potomitan
samedi 11 septembre 2004 06:40
Forum : Bokantaj lidé
Sujet : 74 - an ka gadé diksionè-a jodi-a, ...
Réponses : 5
Vues : 2812

11.6.2004 yépa misié confiant! An konet mo a : "eclampsie" an fwansé : sé an kalté malkadi (=epilepsie), mé sé selman fanm ki ni twa mwa ansent oben ki ka délivré an ti manmay, lé i ni anpil "albumine"adan ko'y. Ek lé i fé kriz i ka rann "kum" (=flim o flum) (i pa adan diksionè'w), men an pa sav kil...
par Potomitan
samedi 11 septembre 2004 06:39
Forum : Bokantaj lidé
Sujet : 74 - an ka gadé diksionè-a jodi-a, ...
Réponses : 5
Vues : 2812

Fout sa red wè ki manniè konésans médikal kréyol nou disparet ! Ki manniè lapotitjè kréyol pa lanmod ankò ! Poutan, man ka bien chonjé ki, nan komin Loren éti man lévé, nan bonmitan bouk-la, té ni omwen 2 djérisè. Pèsonn pa té ka konfonn yo épi tjenbwazè, menm si yo té ka fè sa té ka kriyé "pas" aso...
par Potomitan
samedi 11 septembre 2004 06:39
Forum : Bokantaj lidé
Sujet : 74 - an ka gadé diksionè-a jodi-a, ...
Réponses : 5
Vues : 2812

11.6.2004 ribonjou an pa konet anpil mo kreyol itilizé ba djérisè, man mandé pasian mwen mé yo pa sav sa. Adan travay kiné i ni an baay man mandé anpil: sé kontrakté an misk, ek ou mété dékontrakté mé ou pa mété kontrakté, pétét i ni an lot mannié pou di sa?. (i ni an teknik kiné : "contracté relach...
par Potomitan
samedi 11 septembre 2004 06:39
Forum : Bokantaj lidé
Sujet : 74 - an ka gadé diksionè-a jodi-a, ...
Réponses : 5
Vues : 2812

Sé pou sa man mété diksionnè-tala asou Net-la : sé pou moun fè mwen sav ki koté ki ni lérè é kiles mo man bliyé. Sa vré ki man té bliyé "kiné" é sa vré tou ki, jòdi-a, moun ka alé wè kiné anlo. An tan lontan, lè man té tibolonm,an sé lanné 50-la, té ni dé moun ki té kapab rimet an pié dwet, an pié k...
par Potomitan
samedi 11 septembre 2004 06:38
Forum : Bokantaj lidé
Sujet : 74 - an ka gadé diksionè-a jodi-a, ...
Réponses : 5
Vues : 2812

74 - an ka gadé diksionè-a jodi-a, ...

10.6.2004 bonjou misié Confiant an ka gadé diksionè-a jodi-a, ek man wé i ni mo-a : "jwa" ki adan definision dot mo men ki pa ka matjé pies epi let "j". Epi man masè, pa adan légliz la!!, sélman an masé kiné. tout moun man konet adan kabiné mwen ka di : "man kay kiné-a...". Man wé ou matjé enfimiez,...
par Potomitan
samedi 11 septembre 2004 06:37
Forum : Bokantaj lidé
Sujet : 73 - en discutant avec des amis ...
Réponses : 1
Vues : 1538

Je crois, en effet, qu'"aboulouzouzou" est un mot qui est apparu dans votre entourage proche ou dans votre famille car aucune des personnes que j'ai interrogées - personnes de tous âges - ne le connaît. Ce genre de mots reflète en fait la créativité de toute langue car il faut bien que les mots appa...
par Potomitan
samedi 11 septembre 2004 06:36
Forum : Bokantaj lidé
Sujet : 73 - en discutant avec des amis ...
Réponses : 1
Vues : 1538

73 - en discutant avec des amis ...

5.6.2004 bonjour, en discutant avec des amis je me suis rendue compte que le mot "aboulouzouzou" que je croyais être du créole était peut-être en fait un mot qu'on n'utilisait que dans ma famille! Le connaissez-vous? Pour moi cela signifie : pacotille, colifichet, en gros petit objet sans utilité. J...
par Potomitan
samedi 11 septembre 2004 06:35
Forum : Bokantaj lidé
Sujet : 72 - woulo bravo pou tou sa zot ...
Réponses : 1
Vues : 1543

Man pa bien konpwann es pies téyat-ou a ké an kréyol ouben an fwansé-antiyé. Si ou wè i an kréyol, ou té ni rézon kriyé'y "Menm bet, menm pwel". Mé si ou wè i an fwansé-antiyé, ében yo ni rézon : "Un air de famille kréyol" ka paret mwen an bon tit. Sa ka fè yonn-dé tan ki sé Fwansé-a koumansé konpwa...
par Potomitan
samedi 11 septembre 2004 06:34
Forum : Bokantaj lidé
Sujet : 72 - woulo bravo pou tou sa zot ...
Réponses : 1
Vues : 1543

72 - woulo bravo pou tou sa zot ...

31.5.2004 woulo bravo pou tou sa zot ka fè ba lang nou mwen menm , man ja goumen koté sé manmay GEREC matnik epi "dikté kréyol" jôdi jou yo mandé mwen fè an adaptasyon an piès fwansé yo ka kriyé Un air de famille - pou adaptasyon an , mwen fè , mwen kryé "Menm bèt, menm prèl" mé kom sé an piès ki po...